รักษาตกขาว อาการคันจุดซ่อนเร้นใน 7 วัน

อาการตกขาว หรือคันบริเวณช่องกลอดและจุดซ่อนเร้น

เกิดจากการติด "เชื้อรา" ในช่องคลอด

EXTRA SENSITIVE FEMININE CLEANSER

Cosmeceutical, skin cleaning, concealer, water formula

รักษาตกขาวและอาการคันที่ต้นเหตุ ปรับความสมดุลให้แข็งแรงด้วยค่า pH 4.5

ช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อรา ต้นเหตุของตกขาวและอาการคันจุดซ่อนเร้น

Ready to protect and revitalize the skin deeply and tenderly

With Nano Vitamin ACE Technology

Helps skin clear, soft, moisturized, healthy skin

While also reducing itching, irritation and unwanted odor

ผู้ใช้จริงยืนยัน อาการคันหายจริง!

Clear results in 1 week *

After using only 1 night, found that ...

89% Clear odor

98% Feels soft, moisturized skin

After using for 3 consecutive days, found that ...

98% Unpleasant odors disappear.

90% Redness and irritation

After using for 7 consecutive days, found that ...

85% Improved skin condition Look radiant, healthy

93% The symptoms of abnormal vaginal discharge are noticeably improved.

 

"ตกขาวลดลง No smell"

"รู้จักกันมาเกือบสองปี จุดซ่อนเร้นเราไม่เคยป่วยอีกเลย"

"Since using the first bottle Vaginal discharge, itching, odor reduced to almost noneOkay. "

"ดีมากจริง ๆ ค่ะ ลดตกขาวได้ดีมาก ใช้ประมาณ 1 สัปดาห์ ตกขาวหายไปเลยค่ะ"

"Used for many years Never cheated on to use another brand again."

"ใช้แค่ 2 วัน ตกขาวน้อยลง ไม่คันแล้ว ดีจริง ๆ ค่ะ"

 

The power of balancing

Naturally

Gentle like water Specific formula developed to have a pH 4.5

To maintain the natural balance as a weak acid of the hidden spots

0% Soap, Paraben, Color, Silicone

 

Araya medical cosmeceuticals for hidden spots

It has passed the irritation test from Dermscan Institute of Medicine, France.

Confident and safe Can be used even on sensitive skin like a hidden point

Suitable for women of all ages And women pregnant or after giving birth

Size 200 ml / use for about 4 months

Cosmeceutical innovation Clean the intimate spot pH 4.5 water formula

ขจัดปัญหาตกขาว อาการคันจุดซ่อนเร้น ทำความสะอาดและบำรุงในหนึ่งเดียว

Order now, EMS free shipping

Thank you!